Employee Leave Center

ตารางแสดงจำนวนวันหยุดพักร้อนของพนักงาน

ระยะเวลาการทำงาน สิทธิวันหยุด
ต่ำกว่า 4 เดือน หรืออยู่ในช่วง Probation 0 วัน
4 เดือน 2 วัน
5 เดือน 3 วัน
6 เดือน 4 วัน
7 เดือน 5 วัน
8 เดือน 6 วัน
9 เดือน 7 วัน
10 เดือน 8 วัน
11 เดือน 9 วัน
x ปี x+9 วัน **โดยจำนวนวันลาจะสูงสุดที่ 15 วันต่อปี ในทุกตำแหน่ง

เงื่อนไขการลาพักร้อน

 1. การลาหยุดพักร้อน ต้องทำล่วงหน้า 15 วันก่อนวันที่จะหยุด
 2. สามารถลาติดต่อกันได้มากสุด 14 วัน แบบที่รวมวันหยุดเสาร์อาทิตย์ หรือวันหยุดตามประเพณีแล้ว
  ยกตัวอย่างเช่น ลาช่วงสงกรานต์ 3 วัน มีวันหยุดประเพณีแล้ว 4 วัน บวกเสาร์อาทิตย์อีก 4 วัน รวมเป็น 11 วัน เป็นต้น
 3. ในขณะที่ลาหยุด จะต้องแจ้งวิธีการติดต่อที่สามารถติดต่อได้กับหัวหน้าทีม เผื่อต้องการถามเรื่องไฟล์ว่าอยู่ตรงไหน ต้องติดต่อได้ตลอด
 4. บริษัทสามารถไม่อนุมัติการลาได้ โดยจะพิจารณาจากปริมาณงาน และการลาของคนในทีมคนอื่นๆ เพื่อไม่ให้กระทบกับตัวงาน
 5. การลาในแต่ละปีจะทำการตัดวันตอนวันสิ้นปีเท่านั้น สามารถสอบถามจำนวนวันที่เหลืออยู่ได้ที่ Admin

เงื่อนไขการลาป่วย

 1. สามารถลาป่วยได้ 30 วันต่อปี
 2. ลาป่วยหนึ่งวันให้แจ้งที่ Admin โดยการโทร/ทักแชท หรือส่งฟอร์มด้านล่าง
 3. ลาป่วยตั้งแต่ 3 วันต้องใช้ใบรับรองแพทย์ส่งที่ Admin

เงื่อนไขการลากิจ

 1. สามารถลากิจได้ 3 วันต่อปี
 2. ต้องเป็นธุรกรรมที่เกี่ยวกับราชการในเวลาทำการเท่านั้น
 3. ต้องแจ้งล่วงหน้า 2 วัน
ส่งใบลา
Shopping cart
There are no products in the cart!
Continue shopping